Guo nian hao

Three generations of family butt heads during Chinese New Year celebrations.

Directors: Gao Qun-Shu, Qunshu Gao
Actors: Taishen Cheng, Chengpeng Dong, Zongxiang Guan, Ming Hu, Xiaolei Huang, Yiming Lian, Jing Liang, Weiwei Liu, Dehua Ma, Jingwu Ma, Hongmei Mai
Countrys: China

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
4.6 33 2016-02-12 107

Crew Details

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorGao Qun-Shu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *